Spółdzielnia Socjalna “Zgierska Nadzieja” powstała w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie – spółdzielnia socjalna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
hands
Spółdzielnia socjalna – to forma prawna podmiotu łączącego cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Spółdzielnie „Zgierska Nadzieja” założyły dwie Fundacje: „Twój Poranek” i „Człowiek i środowisko”

Spółdzielnia „Zgierska Nadzieja” zawiązała się w 2013 r. i ma na celu prowadzenie działań usługowych w zakresie: rehabilitacji, usług porządkowych, opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, usług ubezpieczeniowych. Do zadań spółdzielni należy współpraca z Fundacją „Twój Poranek” i innymi Fundacjami w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.