„Zgierska Nadzieja” to spółdzielnia wielobranżowa, jej celem jest  zmniejszanie bezrobocia, zatrudnianie osób niepełnosprawnych i działania przeprowadzane zgodnie ze statutem.